Büyük Mucit Nikola Tesla’nın 25 Ünlü Sözü

 • Eksik gözlem cehaletin bir türüdür ve mevcut pek çok ölümcül kavramla aptal düşünceden sorumludur.
 • Bir sentim olabilmesi için önce pencereden dışarı avuç avuç saçacak kadar param olması gerekir.
 • Birinin Tanrı dediğine diğeri fizik prensibi der.
 • 21. Yüzyılda robotlar, antik medeniyetlerdeki kölelerin yerini alacaktır.
 • Fikrimi çalmaları mühim değil, asıl mühim olan kendi fikirlerinin olmaması.
 • Nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi bütün dünyayı aydınlatmaya yeterdi.
 • Doğal yatkınlıkları kuvvetli bir arzuya dönüştüğünde, insan amacına doğru kanatlı çizmelerle yol alır.
 • Kadınlar önce eşitliklerini sonra da üstünlüklerini erkekleri fiziksel olarak taklit etme yoluyla değil, kadın zihninin uyanışıyla ortaya koyacaklar.
 • Hayatımda başarılı olmamın tek yolu disiplinden geçiyordu. Ben de arzularımla iradem bir olana kadar kendi üstümde disiplin uyguladım.
 • Alkol az miktarda alındığında harika bir toniktir ama miktar arttığında, ister viskiyle alınsın, ister midede şekerden üretilsin, zehirleyici etki gösterir.
 • Dünyanın ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. Ömrüm boyunca, asıl ben öldükten sonra söylenecek olanlara kıymet verdim.
 • Hep yeni heyecanlara açızdır ama çok geçmeden onları kanıksar ve kayıtsız kalırız. Dünün mucizeleri bugünün sıradan olaylarıdır.
 • Elektrik enerjisi her yerde sınırsız miktarda mevcuttur ve bütün dünyadaki makineleri kömür, petrol, gaz ya da başka bir yakıta gerek duymadan çalıştırabilir.
 • Para benim için insanların ona atfettiği gibi bir değer taşımıyor. Ben bütün paramı insanoğlunun hayatını kolaylaştıracak icatlar yaptığım deneylerime yatırdım.
 • Arı hayatının merkezinde kraliçe arı vardır. Kraliçe arı kovana kalıtsal hakkı olduğu için hükmetmez, zira her yumurtadan bir kraliçe arı çıkabilir, bu böcek türünün rahmi görevini gördüğü için hükmeder.
 • Sanatçıların eserlerine hep hayranlık beslemişimdir ama benim fikrime göre, onların eserleri yalnızca gölge ve suretlerdir. Oya mucitler dünyaya elle tutulur, yaşayan ve işleyen eserler kazandırırlar.
 • Bugünün bilim insanları deneylerin yerine matematiği koydular. İşlemlerin peşinde sürüklenip gidiyorlar ve sonuçta yaptıkları, gerçekle hiç alakası olmayan bir yapı inşa etmek oluyor.
 • Annem insanın tabiatını anlar, asla beni azarlamazdı. Bir kişinin kendi aptallığından veya ayıplarından başkasının çabalarıyla değil ancak kendi iradesiyle kurtulabileceğini bilirdi.
 • Bir fikrin başarısı, özünde var olan değerden ziyade çağdaşlarının tutumuna bağlıdır. Zamanlıysa hemen uygulamaya geçilir, zamansızsa, güneşin sıcağına aldanıp topraktan baş veren bir filiz gibi bastıran donla büyümeden ölür.
 • İnsanlar birbirlerini öldürmek gibi vahşi eylemleri sürdürdükleri müddetçe gelişimin önü kapalıdır. Savaşlara karşı duyduğum köklü nefret bana, huzuru ve barışı korumak için çok uğraşmış, hikmet sahibi bir insan olan babamdan geçmiştir.
 • Öyle görünüyor ki ben hep zamanın ilerisinde oldum. Niyagara Şelalesi’nden benim sistemimle enerji elde edildiğini görmek için on dokuz yıl, en temel kablosuz sistem icatlarımın kullanıldığını görmek içinse on beş yıl beklemem gerekti.
 • İnsanların ilerlemesini engelleyen en büyük direnç, Buda’nın deyişiyle “Dünyanın en büyük kötülüğü” cehalettir. Cehaletten kaynaklanan bu direnç ancak bilginin aktarılması ve insanlığın heterojen unsurlarının birleştirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu amaç uğruna hiçbir emek boşa harcanmış olamaz.
 • İnsan dişisinin cinsiyet eşitliği mücadelesi, kadının daha üstün olduğu bir cinsiyet düzeyiyle son bulacaktır. Yalnızca yüzeysel olgularla kendi cinsiyetinin gelişimini sezebilen modern kadın aslında insan ırkının bağrında şekillenen daha derin, daha kuvvetli bir şeyin tecelli edişidir.
 • Pek çok mucidin ortak bir sorunu var. Sabırsızlar. İşi ağırdan alıp bir şeyi önce kafalarında açık ve net olarak çalıştırmaya isteksizler. Akıllarına eseni hemen denemek istiyorlar. Sonuçta da bir sürü para ve iyi malzeme heba olduktan sonra yanlış yaptıklarını görüyorlar. Hepimiz hata yaparız ama hatayı işe koyulmadan yapmak en iyisi.
 • Ressamlar ve müzisyenler evlenmeli, evet ama mucitler evlenmemeli. Ressamla müzisyen kadından ilham alabilir ve en güzel eserlerini aşkları sayesinde verebilir; oysa mucidin tabiatı öyle güçlü, vahşi ve arzuludur ki bir kadına kendini adadığında bilime verecek bir şeyi kalmaz. Sanmıyorum ki çok sayıda büyük icadını sayabileceğimiz bir mucit olsun.


Categories: Self-Improvement

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: