Bir Uzak Ülke ”Brezilya”

Brezilya (Portekizce: Brasil) ya da resmî adıyla Brezilya Federal Cumhuriyeti (Portekizce: República Federativa do Brasil), Güney Amerika’da yer alan, kıtanın en büyük ve en kalabalık ülkesidir. Uzun bir Atlas Okyanusu kıyısı vardır. Komşuları, güneyden kuzeye: Uruguay, Arjantin, Paraguay, Bolivya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransız Guyanası’dır. (Ekvador ve Şili hariç tüm Güney Amerika ülkeleriyle komşudur.)

Brezilya Bayrağında renkler, ormanları ve madenleri değil eskiden görev yapmış Kraliyet ailelerini simgeler.

Tarihçe

21 Nisan 1500 tarihinde Portekizli bir gemici olan Pedro Alveras Cabral, Hindistan’a gittiği düşüncesiyle Güney Amerika’ya ayak bastı ve ülkeyi Portekiz kralı adına zaptettiğini ilan etti. 1530 yıllarında Martin Alfonso de Sousa liderliğindeki bir keşif gezisi esnasında, stratejik noktalar olan yerlere, Rio de Janerio ile bir yıl sonra da bugünkü Santos şehrinin banliyosü olan Sao Vicente şehirlerini kurdular.

Eski adı Bahia olan Salvador 1549’da kuruldu ve 1763’e kadar Brezilya’nın başkenti oldu.

Piratiningo şehri de 1532 yılında Sao Vicente yakınlarında yüksek bir bölgede kuruldu. Portekizlilerin İspanya hâkimiyetine girdiği 1580’den 1640 tarihine kadar Brezilya bir İspanya sömürgesi oldu. 1640’ta Portekizliler Brezilya’yı tekrar ele geçirdiler. Hükumet merkezi 1763’te Salvador’dan Rio de Janeiro’ya taşındı. Zira burası coğrafi ve stratejik bakımdan merkez olmaya daha uygundu.

1698 yılında Sao Paulo’da bol miktarda altın bulundu. Daha sonra iç kesimlere Amazon havzasına yapılan keşif gezileri sonucu altından başka madenler de bulundu. Bölgede çeşitli feodal gruplar ortaya çıktıysa da fazla yaşamayıp yeniden birlik sağlandı.

1572 yılında Brezilya’yı yönetim bakımından Salvador ve Rio de Janerio’dan ibaret olmak üzere ikiye ayıran sistem, 17. yüzyıl çeyreğine kadar devam etti. 16 ile 17. yüzyılda İspanyollar, İngilizler, Fransızlar ve Almanlar zaman zaman bu bölgeyi ele geçirmek istedilerse de muvaffak olamadılar. 1807’de Portekiz’in Napolyon Bonapart tarafından işgal edilmesi üzerine kral ailesi ve devletin bazı ileri gelenleri Brezilya’ya kaçtılar ve ertesi sene hükumet merkezini Rio de Janerio’da kurdular.

Kurtarıcı İsa heykeli, Rio de Janeiro. 7 Temmuz 2007 tarihinde Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olarak seçilmiştir.

Bu esnada Brezilya’nın nüfusu 2.500.000 olup bunun 400.000’i beyaz 1.300.000 siyahi ve 800.000’ini yerli halk teşkil ediyordu. Zenciler büyük şekerkamışı çiftliklerinde ve madenlerde çalıştırılmak üzere 1538 yılında Afrika’dan köle olarak getirilmişlerdi. 1819’da Napolyon’un Avrupa devletlerine yenilmesi üzerine Portekiz Kralı VI. João, oğlu Dom Pedro’yu, Brezilya Genel Valisi bırakarak Portekiz’e geri döndü.

Brezilya Ulusal Kongresi; Brasília, Brezilya’nın başkentidir. 1956-1960 yılları arasında inşâ edilmiştir. Şehir planlamacısı Lúcio Costa ile baş mimar Oscar Niemeyer’in öncülüğünde tasarlanmış ve ve 3,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandıktan sonra Rio de Janeiro’dan sonra ülkenin yeni başkenti yapılmıştır.

1822’de Portekiz parlamentosu ilk koloni statüsüne geri dönmek isteyince, Brezilyalılar, Dom Pedro Jose Boni Facia de Andrada Silvan’ın liderliğinde bağımsızlık hareketlerini başlattılar ve 7 Eylül 1822’de bağımsızlıklarını ilan ettiler. Kurulan Brezilya İmparatorluğu 1824’te liberal bir anayasa kabul etti. Düzensiz savaşlardan sonra Portekizliler Brezilya’nın bağımsızlığını kabul etmek zorunda kaldılar. Brezilya İmparatorluğu 1889 yılına kadar sürmüştür.

Latin Amerika’da uzun süre krallıkla idare edilen tek ülke Brezilya idi. 1831 yılında Dom Pedro, oğlu İkinci Dom Pedro’ya tahtı terk etmek zorunda bırakıldı. İkinci Dom Pedro zamanında modern Brezilya’nın temelleri atıldı. 1888’de 800.000 köylüye hürriyet verildi. 1889’da kansız bir darbe ile krallık idaresi yıkılarak cumhuriyet idaresi kuruldu. 15 Kasım 1889’da yapılan askerî darbeyle İmparator II. Pedro iktidardan indirilip 1822’den beri monarşiyle yönetilen ülkede cumhuriyet ilan edildi ve darbenin lideri Manuel Deodoro da Fonseca ülkenin ilk cumhurbaşkanı oldu. 1914’te siyasi birliği temin eden Brezilya, bütün dünya ülkeleri tarafından tanındı.

Coğrafya

Brezilya’nın topografik haritası.

Brezilya, Güney Amerika’nın doğu kıyısı boyunca geniş bir alanı kaplar ve Uruguay ile güneydeki kara sınırlarını paylaşan kıtanın iç kısımlarını içerir; Güneybatıda Arjantin ve Paraguay; Bolivya ve Peru batıda; Kuzeybatıya Kolombiya; ve Venezuela, Guyana, Surinam ve Fransa (Fransız Guyanası’nın Fransız denizaşırı bölgesi) kuzeye. Ekvador ve Şili hariç her Güney Amerika ülkesiyle bir sınır paylaşıyor. Ayrıca Fernando de Noronha, Rocas Atolü, Saint Peter ve Paul Rocks, Trindade ve Martim Vaz gibi bir dizi okyanusa ait takımadalar da kapsıyor. Boyutu, rahatlama, iklim ve doğal kaynaklar Brezilya’yı coğrafi olarak farklı kılar. Atlantik adaları dahil olmak üzere Brezilya, enlemleri 6 ° ve 34 ° C, boylamları ise 28 ° ve 74 ° W arasındadır.

Brezilya, dünyanın beşinci en büyük ülkesi ve Amerika’nın en büyük üçüncü ülkesi olup, toplam 55.545 km2 (21.411 sq mi) su olmak üzere toplam 8.515.767.049 km2 (3.287.956 metrekare) ‘dir. Dört zaman dilimini kapsar; Amazonas eyaletinin Acre eyaleti ve batı kısmının bir kısmını UTC − 5’ten batı eyaletlerindeki UTC − 4’e, doğu eyaletlerindeki UTC − 3’e ve Atlantik adalarındaki UTC − 2’ye kadar.

Brezilya, dünyada ekvator ve Oğlak Tropik’i üzerinde çalışan tek ülkedir. Aynı zamanda tropiklerin içinde ve dışında bitişik topraklara sahip tek ülkedir. Brezilya topografyası da çeşitlidir ve tepeler, dağlar, ovalar, yaylalar ve ovalar içerir. Arazinin çoğu, 200 metre (660 ft) ile 800 metre (2.600 ft) yükseklik arasındadır. Ana yayla bölgesi, ülkenin güney yarısının çoğunu kaplar. Büyük nehirler Amazon(dünyanın ikinci en uzun nehri ve su hacmi bakımından en büyük), Paraná ve Iguaçu (Iguazu Şelaleleri’ni de içeren) ana kolu olan Negro, São Francisco, Xingu, Madeira ve Tapajós’u içerir nehirleri. Portekizliler, Brezilyalılara Portekizceyi, Roman katolikliğini, Manueline mimari tarzını tanıtmışlardır. Ancak Brezilya kültürü; Afrika, Kızılderili, Portekiz dışındaki Avrupa ülkelerinin kültürleri ve geleneklerinden de fazlaca etkilenmiştir.

Brezilya kültürünün bazı yönleri, 19 ve 20. yüzyılda, Brezilya’nın güney ve güneydoğu bölümlerinde büyük bir nüfusa ulaşan İtalyan, Alman ve diğer Avrupalı göçmenlerin, ayrıca Japon, Yahudi ve Arap göçmenlerden etkilenmiştir. Yerli Kızılderililer Brezilya’nın dilini ve mutfağını; Afrikalılar ise dilini, mutfağını, müziğini, dansını ve dinini etkilemiştir.

Brezilya Hakkında

Resmî dili Portekizce olan Brezilya’da başkan, milletvekilleri, senatörler, valiler, belediye başkanları, eyalet ve şehir meclisleri üyeleri dört senede bir yapılan seçimlerle belirlenir. 110 milyon seçmenin katıldığı 2002 yılı seçimlerinde tüm bölgelerde elektronik seçim sandıkları kullanılmıştır.

Son Ekonomik Göstergeler (2008)

São Paulo, ülkenin başlıca sanayi merkezlerinden biridir, Güney Amerika’nın en büyük kentidir.

Curitiba, Paraná başkenti, Brezilya beş zengin şehirlerinden biridir. Curitiba Botanik Bahçesi Güney Brezilya’nın gayri resmi sembolüdür.

  • Nüfus: 190.495.4 (milyon)
  • Millî gelir: +4.2 (2007 4. Çeyrek)
  • Sanayi üretimi: +8.5 (2008 Ocak)
  • Enflasyon: +4.6 (2008 Şubat)
  • İşsizlik: 8.0 (2008 Ocak)
  • Ticaret dengesi: +36.5 (2008 Şubat)
  • Cari işlemler dengesi: -1.2 (2008 Ocak)
  • Dolar kuru: 1,68
  • Faiz: 11,18

Nüfusu 1 milyonun üzerinde on üç şehri olan Brezilya’nın en büyük şehirleri São Paulo (11 milyon) ve Rio de Janeiro’dur (6,6 milyon).

Itaipu barajı (Itaipu Hidroelektrik Santrali, Paraná) – Paraguay ve Brezilya hükümetleri tarafından ortaklaşa yaptırılan dünyanın en büyük hidroelektrik santrallerinden biri – Modern Dünyanın 7 Mühendislik Harikası.

Kişi başına gelirin 13.000 dolar olduğu nüfusunun %81’i Katolik, %18’i Protestan, %1’i ise Müslüman ve Musevidir. Katoliklerden 20 milyon kadarı aynı zamanda Afrika kökenli dinlerin ayinlerine de gitmektedirler.

Brezilya’da 8 senelik zorunlu eğitim devlet okulları tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanmaktadır. Bunun yanında, yüksek öğrenim de dahil olmak üzere, devlet okullarının yanı sıra özel okullar da etkinlik göstermektedirler.

Beş kez Dünya şampiyonu olduğu futbolun yanı sıra voleybol, basketbol, tenis, yüzme, plaj voleybolu, sörf, otomobil yarışları ve yelkencilik Brezilya’nın Dünya çapında başarılar elde ettiği spor dallarıdır. Ayrıca Capoeira ve samba, özellikle ülkenin Afrika kökenli kültürünün, bütün dünyada dikkat çektiği folk etkinlikleridir. Dünya Futbolu’na önemli oyuncular katmıştır ve katmaktadır.

Eyaletler


Brezilya’nın bölgeleri ve eyâletleri.

Kaynak: http://www.wikipedi.orgCategories: Miscellaneous

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: