1 thought on “Zaman Nedir…

  1. Benim en çok ilğimi çeken kısım: Eski Mısır rahiplerine göre zaman; enerjinin yok oluşu ya da bir diğer anlamı ile enerjinin dönüşüm sürecidir ve sonsuz olan Tanrı’yı simgeler.

Leave a Reply

%d bloggers like this: