Mühendisliğin Dalları

Günümüzde mühendisliğin; elektrik, inşaat, kimya ve makine olmak üzere 4 ana daldan oluştuğu kabul edilmektedir.

Elektrik Mühendisliği

Elektrik mühendisliği elektrik devreleri ve motorlarından, bilgisayar sistemlerine elektronikten; haberleşmeye kadar pek çok alanı kapsar. Türkiye’de “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” olarak geçer, genel altdalları aşağıdadır.

Alt dalKapsamÖnemli uzmanlıklar
Bilgisayar mühendisliğiElektriksel sistemlerin yardımıyla bilgisayar donanımı ve yazılımı tasarlanması ve üretilmesiYazılım mühendisliği, bilgisayarları denetleyen yazılımların üretilmesi ve bakımı Donanım mühendisliği, çeşitli bilgisayar donatımlarının tasarlanması, geliştirilmesi ve test edilmesi
Elektronik mühendisliğiElektronik devre kartlarının, direnç, transistör, kondansatör gibi elektronik parçalar ile tasarlanması.
Kontrol mühendisliğiDinamik sistemlerin matematiksel modellenmesi ve bunların denetleyiciler ve elektrik devreleri aracılığı ile tasarlanmasıyla ilgilenir.
Güç mühendisliğiElektriğin üretilmesi ve dağıtılması, yüksek akım kolu. Türkiye’de Elektrik Mühendisliği adı altında eğitimi verilir.
Telekomünikasyon mühendisliğiHer türlü haberleşme sisteminin üretimi, tasarımı, geliştirilmesi.
Biyomedikal mühendisliği
Optik mühendisliğiAraçların tasarımı ve elektromanyetik radyasyonun özelliklerini kullanan sistemler.

Kimya Mühendisliği

Kimya mühendisliği kimyasal maddeler ve süreçlerle ilgilenir.

Alt dalKapsamÖnemli uzmanlıklar
Metalurji ve malzeme mühendisliğiMadde ve maddenin mühendisliğe olan uygulamaları ile ilgilenir.*Seramik mühendisliği, Polimorfik, polikristalin, oksit ve non-oksit seramik gibi gelişmiş malzemeler ile ham oksit malzemelerin tasarımı ve işlenmesi. Kristal mühendisliği, katı hal moleküllerin tasarımı ve tümleştirilmesi Polimer Mühendisliği, polimerik malzemelerin sentez, karakterizasyonları ve işlenmeleri ile ilgilenir.
İşlem mühendisliğiDizayna, operasyona, kontrole, ve kimyasal işlem seçeneklerine odaklanır*Petrol Mühendisliği, Rafineri ürünlerinin ve üretim süreçlerinin tasarlanmasıyla ilgilenir. Polimer Mühendisliği, plastik ürünlerin tasarımı ve üretimiyle ilgilenir. Kâğıt mühendisliği, kâğıt ürünlerinin tasarımı ve üretimiyle ilgilenir.
Moleküler mühendislikMoleküllerin üretimi ile ilgilenir.

İnşaat Mühendisliği

İnşaat mühendisliği pek çok yapının (köprü, yol, altyapı vb.) tasarımı ve inşasıyla ilgilenir.

Alt dalKapsamÖnemli uzmanlıklar
Jeofizik mühendisliğiJeolojik malzemelerin inşaat mühendisliğinde kullanımı
Yapı mühendisliğiThe engineering of structures that support or resist structural loadsDeprem mühendisliği, yapıların sismik yüke karşı davranışı ile ilgilenir.Rüzgar mühendisliği, rüzgar analizi yapar ve rüzgarın binalara etkisini araştırır.Mimari mühendislik, Mühendslik yöntemleriyle bina ve yapı tasarlanmasıyla ilgilineri. Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, deniz taşıtlarının tasarlanmasıyla ilgilenir.
Ulaşım mühendisliğiİnsanların ve eşyaların etkin ve güvenli bir şekilde ulaşımıyla ilgili çalışır.Trafik mühendisliği, Ulaşım için altyapı gerekliliklerini sağlayan bir Ulaşım Mühendisliği dalıdır. Otoyol mühendisliği Demiryolu mühendisliği
Çevre mühendisliğiMühendislik uygulamalarının çevrenin gelişimi ve korunumuna uygulanmasıyla ilgilenir.Ekoloji mühendisliği, Ekosistemlerin tasarlanması, kurulması ve izlenmesi ile ilgilenir. Yangın güvenliği mühendisliği, Mühendislik yöntemleriyle insanları yangından korumakla ilgilenen daldır. Sıhhi tesisat mühendisliği, Mühendislik yöntemleriyle insanların yaşam ortamını daha sağlıklı hale getirmeye çalışır. Hidroloik mühendisliği, Hidroloji bilimi ışığında, su kaynaklarının tasarlanması ve bakımının yapılmasıyla ilgilenir. Şehir mühendisliği, Su ve atık yönetimi, ulaşım ağları, alt yapılar, iletişim vs. gibi belediyecilik sorunlarıyla ilgilenir.
Geomatik mühendisliğiUydu sistemleri, ölçüm aletleri ve teknolojik ekipmanlarla yeryüzünün incelenmesi ile ilgilenir.Türkiye’de adı Harita,Feomatik veya Jeodezi ve Fotogrametri mühendisliği olarak geçer.Yeryüzünün tamamını veya belli bir kısmını incelemek ve duruma göre proje ve plan oluşturmak amaçlanır.

Makine Mühendisliği

Makine mühendisliği fiziksel ve mekanik ürünlerin yapımıyla ilgilenir.

Alt dalKapsamÖnemli uzmanlıklar
Akustik MühendisliğiTitreşim kontrolü ve manipilasyonu ile ilgilenir.Özellikle titreşim azaltma ve istenmeyen ses kontrolü gibi konularda çalışır
Taşıt MühendisliğiTaşıtların tasarımı, üretimi ve kontrolüyle ilgilenir.Otomotiv Mühendisliği, bisiklet, motosiklet, otomobil, otobüs ve kamyon gibi araçlarla ilgilenir. Gemi Mühendisliği, deniz araçlarının tasarımı ve üretimiyle ilgilenir. Havacılık ve uzay mühendisliği, uçak, helikopter, drone ve uzay araçlarıyla ilgilenir. Deniz Teknolojisi Mühendisliği, gemi ve deniz taşıtlarının projelendirmesi ve oşinografik projelerin yürütülmesi.
İmalat mühendisliğiAraç gereç, makineler, işlemler ve sistemlerin ar-ge’sini yapmak ve çeşitli üretim teknikleri ile ilgilenir.
Tekstil mühendisliği

Dallar Arası ve Özel Mühendislikler

Alt dalKapsamÖnemli uzmanlıklar
Endüstri mühendisliğiKaynakların uygun çözümlenmesi ve tasarımıİmalat mühendisliği, Araç gereç, makineler, işlemler ve sistemlerin ar-ge’sini yapmak ve çeşitli üretim teknikleri ile ilgilenir. Sistem mühendisliği, karmaşık sistemlerin ya da bu sistemleri oluşturan alt sistemlerin tasarımını, üretimini ve bakımını, zaman ve maliyet kısıtlarını da göz önünde bulundurarak, gerçekleştirmek amacını taşır. Construction engineering, the planning and management of construction projects Güvenlik mühendisliği, hayati öneme sahip bir sistemin, parçalar arızalandığında bile gerektiği gibi davranmasını sağlamak.
Uygulamalı mühendislikYönetim, tasarım ve teknik yeteneklerin sistemlerin tasarımı ve entegrasyonu, yeni ürün tasarımlarının yapılması, üretim proseslerinin geliştirilmesi ve bir organizasyon ya da firmanın teknik fonksiyonlarının ve/ ya da fiziksel/teknik fonksiyonlarına uygulanmasıyla alakalı alandır.Uygulamalı mühendislik programları tipik olarak temel mühendislik prensipleri, proje yönetimi, endüstriyel süreçler, üretim ve operasyon yönetimi, sisteö entegrasyonu ve kontrolü, kalite kontrol ve istatistik konularını kapsarlar.Otomasyon/ Kontrol sistemleri/ Mekatronik/ RobotikBilgisayar destekli çizim ve tasarım Yapım Elektronik Genel Grafik Üretim Nanoteknoloji
Biyoloji mühendisliğiMühendislik prensiplerinin biyoloji ve tıp alanlarına uygulanmasıdır.Biyomedikal mühendisliği, mühendisliğin tıp ve biyolojik bilimlere olan uygulamalarıyla ilgilenir.Genetik mühendisliği, canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek, onlara yeni işlevler kazandırılmasıyla ilgilenir. Biyokimya mühendisliği, Biyolojik moleküllerin ve organizmların da içinde bulunduğu işlemleri tasarlarlar. Doku mühendisliği, organ ve dokuların hastalara nakledilmek üzere laboratuvar koşullarında oluşturulmasıyla uğraşır. Protein mühendisliği, yararlı ve değerli proteinlerin geliştirilmesiyle ilgilenir.
MekatronikMakine ve elektrik mühendisliğinin karışımından oluşur ve otomasyon sistemlerinin tasarlanması ve incelenmesiyle ilgilenir.Robotik Enstrümantasyon Aviyonik, bir uçak ya da uzay aracında kullanım amacı ile elektronik ve sistemlerin tasarımı.
Nükleer enerji mühendisliğiNükleer uygulamaların mühendisliğe uygulanmasıdır.
Ziraat mühendisliğiMühendislik uygulamalarının tarla, bahçe gibi tarımsal alanlara uygulanmasıdır.Bioprocess engineering, the design and development of equipment and processes for the manufacturing of products from biological materials Gıda mühendisliği, yemek üretimi, paketlenmesi ve ilgili işlemlerle ilgilenir.Su Ürünleri Mühendisliği, Sucul canlıları ve kontrollü üretim uygulamalarını kapsar.
NanomühendislikNano ölçekte mühendislik
Peyzaj mimarlığıKültürel ve doğal kaynakların korunarak belirli bilimsel ve mühendislik ilkeleri, ölçütleri kullanılarak bitkisel tasarım projeleri eşliğinde konforlu, sağlıklı, güvenli, huzurlu, ulaşabilir, erişebilir, estetik, ekolojik, sürdürlebilir mekanların tasarlanması, planlanması, doğal çevre kalitesinin korunmasını, onarımını ve yönetimini kapsar.Peyzaj mühendisliği, Arazi biçimlendirme(Gradding) ile parsel içi kot çözümleri, yağmur suyu yönetimi, otopark alanları çözümleri, bina ulaşım yolları…vb yapısal projeleri kapsar. Peyzaj planlama, ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alarak kültürel ve doğal değerlerin korunması adına ekolojik öncelikli projeler üretilmesi, korunacak alanların belirlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, orman, sulak alanlar, maden ve katı atık alanları gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş alanları onarımı için planlama yapmak, kentsel açık yeşil alanların oluşturulması, doğal kaynakların(hava, su, toprak…vb) korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi sağlamak, arazi kullanım planlaması, çevre sorunlarının giderilmesi üzerine çalışmalar yapmak Peyzaj tasarımı Çevre koruma ve peyzaj onarımı alanında Peyzaj yönetimi Kentsel Tasarım ve Planlama
Petrol ve doğalgaz mühendisliğiPetrol ve doğalgaz aranması, sondajı ve üretimi gibi konularla ilgilenir.Reservoir engineering, the application of scientific principles to study the flow of fluids in underground reservoirs so as to obtain a high economic recovery.Drilling engineering, the design and application of equipment and techniques to drill wells. Production engineering, the design and application of equipment and techniques to bring well fluids to the surface and then separate out the various components.
Enerji mühendisliğiEnerji mühendisliği enerji verimliliği, hizmetleri, santraller ve çevre ile uyumluluğu ile ilgilenir. Enerji mühendisliği kimyasal, mekanik ve elektriksel pek çok bilgiyi kullanır. Diğer mühendislik dallarına göre daha dallar arası bir mühendislik dalıdır.Güneş enerjisi mühendisliği, güneş enerjisine dayalı ürünlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve hizmete sunulması ile ilgilenir. Rüzgar mühendisliği, Wind engineering analysis effects of wind in the natural and the built environment and studies the possible damage, inconvenience or benefits which may result from wind. In the field of structural engineering it includes strong winds, which may cause discomfort, as well as extreme winds, such as in a tornado, hurricane or heavy storm, which may cause widespread destruction

Kaynak: https://www.wikipedi.orgCategories: Technology

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: