Atatürk’ün Ölümünden Sonra Dış Basında Yazılanlar!

Kim Atatürk öldü diyebilir? Atatürk şu veya bu insan değildir ki ölebilsin. Atatürk bir milli mefhum idi ve bu derece bir millete mal olmuş bir milli mefhum ise ancak ebedi olabilir. Ölmeyen Mustafa Kemal, yarattığı milletin, yaptığı vatanın, her yerde haysiyetini yükselttiği insanlığın ta içinde ebediyen yaşayacaktır. Türk milletine, Türk vatanına ve bütün insanlığa hizmet edenler, Mustafa Kemal’in asil varlığını kendilerinde bulanlar olacaktır. Vatan en büyük evladını kaybetmedi, onu sadece göğsünün derinliğine çekip aldı.

Yurt Dışı Basındaki Yankıları

 • Fransız Le Temps gazetesi: “Ölüm, yenilmezi yendi. Hâkim bakışlı, madenî mavi gözleri kapandı. Fakat muazzam eser bakidir ve Türk Cumhuriyeti’nin mazisi gelecek için teminattır.”
 • Times: “Bahtiyar ve galip asker, süratli, cesaretli, fakat aynı zamanda ihtiyatlı bir devlet adamı ve bir ıslahatçı oldu. O ekseriya hasta adamın ölümü için ayin yapmış olan Avrupa otoritelerini mağlup etmiştir.”
 • İngiliz basını: “Atatürk’ün ölümüne bütün dünyada büyük bir asker, büyük derecede şerefli bir şahsiyet olarak ağlanmaktadır. İngiltere, önce cesur bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.”
 • Alman basını: “Atatürk tarihin büyükleri arasında ebedi bir surette gözükecektir. Türk milletine yeni bir medeniyet, kuvvetli ve feyizli bir devlet miras bıraktı. Türkiye’nin Almanya’da haset edilmeksizin takdir ve teslim edilen bu mirası korumasını temenni ediyoruz.”
 • İtalyan basını: “Türkiye’nin büyük şefinin vefatı karşısında İtalyan milleti, dost Türkiye’nin üzüntüsüne iştirak eder.”
 • İspanyol basını: “Parçalanmış, hor görülmüş, can çekişir bir hale getirilmiş olan Türkiye’yi kuvvetli, ileri ve mütecanis bir millet haline getiren adam ölmüştür.”

Yurt İçinde Gazete Manşetleri

 • Cumhuriyet: “Büyük milli matemimiz”
 • Ulus: “Kurtarıcını ve en büyük evladını kaybettin. Türk milleti sen sağ ol!”
 • Tan: “Babamızı kaybettik. Büyük Şefimiz Atatürk Dün Sabah Hayata Gözlerini Yumdu. Büyük Matemimiz.”
 • Yeni Sabah: “Aziz Atatürk’ümüzü kaybettik. Millî Matem. Bu milletin ruhunu en iyi Atatürk anladı.”
 • Son Telgraf: “Türk Milletinin Büyük Matemi. Memleket büyük, hududsuz ve ölçüsüz bir teessür içinde bulunuyor.”
 • Kurun: “Türk milleti her zaman büyük kurtarıcısı Atatürk’ün izinde yürüyecektir.”
 • Bugün: “Atamızı kaybettik.”
 • Son Posta: “Türk milleti Ulu Şefini, İnsanlık büyük evlâdını kaybetti.”
 • Akşam: “Bütün memleket matem içinde. Atatürk bu sabah dokuzu beş geçe gözlerini dünyaya kapadı. Türk milleti! Kurtarıcını ve en büyük evladını kaybettin. Sen sağ ol!”


Categories: Other

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: